Slova z nitra

Z prázdnoty vyvěrá

opojení

 

Láskyplné spojení 

boří hranice

 

Je nekonečné

Prchavé

Beztvaré

A přitom tak hmatatelné a živé

Tváří v tvář 

Sobě samé

Malé, velké, ledajaké

 

Přála si být výjimečná,

neviděla zcela

přeze všechna přání,

že je napojená

 

Krása zcelí

na tváři jí rány

Již není třeba boje,

láska její kroky vede, 

konečně je svoje

 

Miluje ty duhy, 

stejně jako deště,

není třeba soudit,

může se smát, vřeštět

 

Vše je povoleno

Dovoluje si 

Dýchá

Je

JARNÍ

 

Buňky naplněné třpytem

jiskrou jara

hřejí

 

Vzývají nový život

v den vzkříšení

 

S vědomím, že onen nový život

vzniká uvnitř

S uvědoměním

S vědomím sama sebe

V srdci

 

Svět rodí se uvnitř,

volá nás k pozornosti

Iluzi vnější

hravě maluje krajina naší duše

 

Jak vevnitř, tak venku

Vnímej se

Buď

ŽIVOUCÍ

 

Energie tvořivá 

vzývá tě k činu

Pučí a začíná

 

Čerstvý vánek

přivede tě k nádechu nového

Sluneční paprsky 

rozněžní tváře rudé

 

Síla vycházející

nesoucí život

v Zemi uložená

teď je tady

 

Čeká na nás

na naše rozhodnutí

nadechnout se

a ucítit

sílu, která zdála se být skrytá

Všudypřítomná, láskyplná, přítomná

Kořeny

 

Prorůstají skrze Zemi

zapouštějí se hluboko

hluboko do mě

 

Jsem součástí

Kmenem i korunou

Den spojuje se s nocí

A já rostu

 

Listy tahajíc se za sluncem

následují větve obsypané květy

Jako ledovec ukrývá své tajemství pod hladinou,

skrývá i strom své čaro v Zemi, ve tmě

 

A já rostu

Se srdcem spojená

V radosti

 

Já rozkvétám

Já rostu

ZEMSKÁ

 

S kamenem spojená, 

s fantazií hraju si

 

Divokost probudí Zem pod mýma nohama

 

Tak přirozeně

Nenuceně

Síla proudí skrze mě

 

Stromy obklopená,

se Zemí propojená

Pod mraky, u slunce

ve vodě i v lese

 

Kořený vystupují z hlubin Země

Moudrost svou stáčejí ke mně

 

***

 

Kapka života

v červeni skrytá

 

Daruje moudrost

opředena tmou

 

Silou zemskou

Lidský dech vítá

 

Pokorně naslouchá

posvátné síle

tak mocné, a přesto tak zatracované

 

Je zahalená

vrostlá v Zemi

 

Burácí a hřeje,

ničí a ukončuje

staré odplavuje,

mění

UVOLNĚNÍ

 

V radosti ukrytá

vášnivě čekáš

 

Samotě vzdálená

Věříš a jsi

Strach pomalu odplouvá,

v jezeře tvoří se kruhy

 

Když kámen svůj odhodíš,

tu tíhu skrytou,

v sobě hned ucítíš

úlevu

 

Světlo se rozleje do prostoru Tvého těla

jako vlny proudící oceánem

 

Zazáříš 

***

 

OHEŇ

 

Občas cítíš, že je čas spálit

Spálit vše, co je staré

Vytvořit prostor pro nové

 

Oheň pohltí Tvůj stesk

neptá se proč

ani nepotřebuje vysvětlení

 

Můžeš mít pocit, že Tě chápe

Je tu pro Tebe

Hřeje Tě

Spaluje a ničí

Je to síla

Oheň není dobrý ani špatný

Oheň prostě JE

MĚSÍC

 

Za úplňkové noci

tančíme Ti měsíci

 

Mlhou pokrytý,

zvědavě nás vyhlížíš

Svítíš na cestu,

odrazem vodním vyrážíš nám dech

 

Okouzleni nádherou,

pohlceni svitem

s vědomím,

že žádný umělec nevyjádří krásu tak nesmírnou, jakou TY oplýváš

 

Vyvrcholení měsíce,

jakási nedočkavost v nás

 

Cítím, že něco je před námi

něco velkého, nového a živého

 

Dobrodružná cesta je otevřena

a TY vstupuješ do víru toho všeho

 

Koupeš se s měsícem

Život je Tvůj

***

 

VODA

 

Ponořená ve vodním světě

V tom, jež tolik odlišností skýtá

 

Svět vodního života

Jiný Vesmír

Voda

 

Obtéká Tě

Léčí

Odplavuje

Jemnou silou ukazuje

hloubku objevující se v nitru

 

Voda je jiná

zároveň jsi vodou Ty

Živel probouzí se v Tobě

něhu a lehkost ukazujíc

 

Voda je láska,

voda je pláč

voda je múza

voda je krásná bytost

oděná v hedvábném šatu

***

UPRŠENÁ

 

V kapkách deště pomíjivost vidíš

průhledná síla schovaná v krystalech vody

 

Svěží vánek osvěží Tvůj nádech

závan nového vstupuje k Tobě

 

Blesky padající z nebe na Zem,

hlubokým tónem zpívají mraky

 

Teď ucítíš přírody sílu

tu velikost nesmírnou

přesahujíc nás plně

 

S vděkem a respektem

skloníš hlavu před touto silou

 

S pokorou v srdci

pohladíš déšť,

poděkuješ bleskům

a bouře je pryč

MOTÝL

 

Větrem uháníš,

lehkost v křídlech

 

Krásou svou omámíš

ty, co se rozhodli vnímat

Letíš a za sebou necháváš

prchavý pocit přítomnosti

 

Barvami oplýváš,

pohyb tak ladný

Svojí přítomností nabízíš nám 

pocítit krásu nesmírnou

 

Krásu, která je ukryta i hluboko v nás

Krásu, která vyjadřuje podstatu

Krásu, kterou uvidí jen ten, který je připraven

 

Připrav se

Vnímej

Žij

***

 

INSPIRACE

 

Proudíš všemi směry

Protékáš mnou

Sytíš mě jako studánka žíznivého

 

Radost

Plynutí

Hojnost

Svoboda

 

Potěšení z činnosti

bez očekávání zítřků

 

Plynutí v přítomnosti

V srdci klid

 

Lehkost bytí

Ta jemnost tvořivá

Sílu vidí

Žít začíná

***

 

LÉTO

 

Paprsky slunce

rozprostírají se krajinou

 

Hojnost skrytá v plodech stromů

Zeleň bují

ptačí zpěv říká

je léto, čas radosti, života

 

Libé zvuky

zralost vítá ten,

kdo je životu nakloněn

 

Krásu vnímá,

srdce hřeje

činnost vítá

ptáček pěje

 

Obaleni životem

teď je čas si hrát

není třeba litovat

je čas si užívat

  • Facebook Black Round

© 2020, Kateřina Kováčová